Quality Standards
Quality Standards
Nasze Postulaty i zobowązania

Zwykli mieszkańcy w służbie miastu

Kochamy Gdańsk i chcemy aby był on miastem przyjaznym dla mieszkańców i gościnnym wobec przyjezdnych oraz turystów. Naszym celem jest zapewnienie dobrobytu Gdańszczanom, poprawa jakości codziennego funkcjonowania w mieście, tworzenie środowiska sprzyjającego komfortowi życia i realizacji celów. Chcemy aby Gdańsk był miastem, w którym na pierwszym miejscu stawia się ludzi, którzy tu żyją. Dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów w obszarze przestrzeni wspólnej, mieszkalnictwa, transportu, edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Stawiamy na nowoczesne i inteligentne rozwiązania aby jak najlepiej wykorzystywać dostępne zasoby i środki. Pragnijmy aby nasze miasto było zarządzane profesjonalnie, aby sprawy załatwiane były bez zwłoki, a urzędy i włodarze pełnili rolę służebną wobec mieszkańców. Procedury administracyjne powinny być nieskomplikowane i transparentne, a fundusze miejskie wydatkowane racjonalnie.
tworzymy nowy ruch miejski

Pracujemy na rzecz miasta

Transparentność

przejrzystość procedur i pełen dostęp do informacji

Partycypacja

mieszkańcy mają pełne i równe prawo do miasta
reprezentant Gdańszczan w urzędzie miasta

Rzecznik praw mieszkańców

Chcemy powołania stanowiska, którego podstawowym zadaniem będzie reprezentowanie i ochrona interesów mieszkańców.

nadzór nad przestrzeganiem przepisów

darmowe konsultacje prawne

pomoc w załatwieniu spraw

Edukacja

dbamy o rozwój przyszłych pokoleń Gdańśzczan

Sprawna administracja

sprawy załatwiamy szybko i pozytywnie

Bezpieczeństwo

w naszymi mieście czujemy się bezpieczni, bo to nasz wspólny dom

Zdrowie

nasza społeczność jest zdrowa i ma dostęp do najlepszej opieki

Urbanizacja i ład przestrzenny

miasto rozwija się harmonijnie

Inwestycje i przedsiębiorczość

rozwój miasta dzięki lokalnemu biznesowi

Wsparcie młodych

miasto to ludzie więc inwestujmy w młodych
mieszkania w Gdańsku są zbyt drogie

Nowa polityka mieszkaniowa

Przez ostanie lata ceny mieszkań Gdańsku rosły w tempie przekraczającym wzrost wynagrodzeń. W lokale w naszymi mieście „inwestują” ludzie z całej Polski co znacząco wpływa na możliwości nabywcze Gdańszczan. Programy rządowe tylko pogłębiają problem, gdyż wpływają niekorzystnie na wzrost ceny i dostępność mieszkań. Miasto Gdańsk traci w ten sposób najwartościowszy zasób – młodzi ludzie są zmuszeni do wyprowadzki poza dzielnice centralne, także pod Gdańsk. Musimy temu zapobiec. W tym celu konieczna jest nowa polityka mieszkaniowa, która aktywnie włączy Miasto w proces budowlany. Mieszkania budowane we współpracy z samorządem będą sprzedawane w cenach opartych na kosztach i marży, a nie w celu maksymalizacji zysku.

Kultura i rozrywka

w czasie wolnym mamy dostęp do różnych form aktywności intelektualnej

Zieleń i ochrona środowiska

przyrodę mamy w pobliżu